Statsminister Ingvar Carlssons tal på Högklint – 1987

,
Ingvar Carlsson sitter och skriver på en stenstrand

Statsminister Ingvar Carlsson (s) höll sitt Almedalstal om rasismen på Högklint på Gotland.
Reporter Olle Söderlund. Från den 23 juli 1987.