Palme om varför han är demokratisk socialdemokrat

Publicerades den 14 mars 2009.

”Visst är jag socialistisk socialist, är det med stolthet över vad denna socialistiska socialism har uträttat i vårt land.”