Maud Olofsson (C) tal i Almedalen – 2006

Publicerades den 31 dec. 2012

Hela Maud Olofssons (C) almedalen-tal, talet hölls i Almedalen den 8de juli 2006.