Jan Björklund (FP) tal i Almedalen – 2012

Publicerades den 9 okt. 2012

Hela Jan Björklunds (FP) almedalen-tal, talet hölls i Almedalen i Juli 2012. På slutet analyserar Cecilia Garme talet.