Tillgänglig webbplats

Tillgänglighet handlar ytterst om demokrati och innebär en ständig strävan för att en webbplats ska kunna användas av så många som möjligt.

Almedalsveckans hyllningssida har fokus på tillgänglighet och användarvänlighet. Webbplatsen är flexibel och passa olika typer av användarbehov och användarsituationer.

Nedan är några andra exempel på hur vi arbetar med tillgänglighet på almedalsveckan.info:

  • Vi arbetar utifrån webbriktlinjerna WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Du kan läsa om riktlinjerna via länk på den här sidan.
  • Webbplatsen är responsiv, det vill säga anpassad för olika enheter. Det gör att besökaren enkelt kan navigera på såväl dator som surfplatta eller mobiltelefon.

Länk för att läsa mer om WCAG och standarder för tillgänglighet. 

Tillgänglighetsredogörelse

Region Gotland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda hyllningssidan för Almedalsveckan almedalsveckan50ar.se.

Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från almedaslveckan.info som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

E-post: almedalsveckan@gotland.se
Tel: 0498-269310
Postadress: Visborgallén 19, 621 81 Visby

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet och att åtgärda problem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss.

E-post: almedalsveckan@gotland.se
Tel: 0498-269310
Post: Visborgsallén 19, 62181 Visby

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet – Myndigheten för digital förvaltning (länk: digg.se)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar löpande för att åtgärda bristerna.

  • Bilder: Vissa bilder saknar alternativtexter (alt-texter).
  • Rubriker: Rubriksättningen följer inte standard på vissa sidor.
  • Html kodning: Kodningen följer inte standarden på vissa sidor.
  • Navigering: Navigering för tabbfunktion har brister vid startmenyn, underkategorier, utfällbara element. Saknar huvudrubrik på startsidan.
  • Undermenyer: Saknar tydlig markering om vilken meny som är markerad.
  • Kontrastfärger: På vissa element är kontrastfärgerna bristfälliga.
  • Klickbara element: Tydlig markering på länkar och grafiska element saknas för att visa på vilka som är klickbara.

Så har vi testat webbplatsen

En granskning har genomförts med Ace it -accessibility Evaluator som stöd samt intern gransking av Region Gotland. Åtgärder är identifierad och uppdatering sker löpande.

Redogörelsen uppdaterades den 27 oktober 2020.