Olof Palme talar inför ett stort publikhav

Foto: Hans Hemlin 1980