Åsa Romson (MP) tal i Almedalen – 2012

,
Publicerades den 10 okt. 2012

Hela Åsa Romsons (MP) almedalen-tal, talet hölls i Almedalen i Juli 2012. På slutet analyserar Torbjörn Nilsson talet.