Politiken i Östergravar

Åren efter mordet på Olof Palme så var det få som ville ställa sig i hans talarstol i Almedalen. Vid 1990-talets början arrangerades istället politikernas tal i Östergravar. Precis som namnet antyder är det den Östra vallgraven vid Visbys medeltida stadsmur.

Ingvar Carlsson på språng med Visby stadsmur i bakgrunden.

Ingvar Carlsson. Foto: Bengan Zettergren 1990

1991 medverkar alla riksdagens partier under veckan, för första gången sen 1981. De flesta är i Östergravar, men Ny Demokrati är faktiskt på originalplatsen Almedalen.

Lars Werner talar i Östergravar framför en skral publik

Lars Werner. Foto: Bengan Zettergren 1991

Ian Wachtmeister talar från en scen som flera människor står på

Ian Wachtmeister. Foto: Stig Hammarstedt 1991