Hur allt började

Sommaren 1968 ber den gotlandslokale socialdemokraten Georg Pettersson utbildningsminister och sommarfåröbon Olof Palme att tala till partivännerna på ön. Palme tackar direkt ja och med sig tar han statsrådet Krister Wickman. Från en mobil scen vid Kruttornet i Almedalens utkant 25 juli möter de gotlänningarna. De talar och svarar på  frågor. Palmes manus är klottrat på baksidan av ett konsumkvitto och handlar bland annat om Vietnamkriget och de svartas revolt i USA.

Olof Palme pratar i mikrofon, Krister Wickman skymtar bakom

Krister Wickman och Olof Palme. Foto: Hans Hemlin 1968

Uppslagen tidning med annonser. I fokus en annons med texten "Lyssna - Fråga. Statsråden Krister Wickman och Olof Palme talar och svarar på frågor i Almedalen. Kom fråga lyss och trivs. Socialdemokraterna"

Annons ur Gotlands Tidningar 1968. Foto: Tommy Söderlund 2018

Något som vi ofta glömmer i historieskrivningen är dock att detta inte är första gången Palme talar i Almedalen. För tolv år innan vi räknar Almedalsveckans år noll, redan 1956, kör  Visby SSU och Olof Palme, då sekreterare i statsrådsberedningen, ner en lastbil till Almedalen  för att låta den agera scen. Där och då är Palmes allra första Almedalstal.